Av:
  • Toini Thanem
  • og Ann Iren Bævre

Bil har kjørt av veien i Trondheim