Av: Stian Wallum

Foreslår å legge fotballhall i Granåsen på is i flere år

foto
Her har kommunen planlagt å bygge fotballhall. Nå legges planene på is, ifølge kommunedirektøren.