Av:
  • Stian Wallum
  • og Hilde Skjesol

152 trøndere «flyfast» i Spania