Av: Stian Wallum og Hilde Skjesol

152 trøndere «flyfast» i Spania