Av: Torjus Aune og Ståle Langørgen

E6-tunnel var stengt etter varmgang i kjøretøy