Av:
  • Emma Havend

Artist avlyser søndagens opptreden

Tems kommer ikke til å opptre under Trondheim Sommertid. Foto: Richard Shotwell / AP