Av:
  • Lea Lauvland Longva
  • og Veronica Farshchian

Sammenstøt i Trondheim