Av: Lea Lauvland Longva og Veronica Farshchian

Sammenstøt i Trondheim