Av: Joakim Slettebak Wangen

Fikk flere meldinger om syklist i Okstadbakken