Av:
  • Roy Tommy Bråten

Politiet bevæpnet seg etter melding om trusselsituasjon i Trondheim