Av:
  • Kristoffer Furberg

Bil og motorsykkel kolliderte