Av: Karoline Ulvnes

Fraråder bading etter kloakklekkasje i badevann

foto
Trondheim bydrift fraråder folk å bade i Ilsvikøra. Foto: Kim Nygård