Av: Hilde Skjesol

St. Olav halverer aktiviteten med Helseplattformen

foto
Trondheim kommune tok i bruk Helseplattformen i mai. I november står St. Olav for tur. Foto: Mariann Dybdahl