Av:
  • Sissel Lynum

Bil kjørte inn i midtrabatten på E6

foto
Her blir bilen som kjørte i midtrabatten ved Kroppan bru berget etter ulykken. Foto: Bertil Lernæs