Av:
  • Hilde Skjesol

Advarer om flom

Mye snøsmelting i fjellet har ført til at Gaula nå er sjelden stor. Foto: Marianne Tønset