Av:
  • Preben Brækstad

Måtte hente ned syklister fra fjellhylle