Av: Martin Haugland Andersen og Stian Wallum

Mann slått ned på McDonald's