Av:
  • Ann Iren Bævre

Kvinne blødde fra hodet etter voldshendelse