Av:
  • Pål E. Solberg
  • og Kari-Anne Aarvåg

Lastebil fikk trøbbel - ett felt i Helltunnelen var stengt