Av:
  • Torjus Aune

MC-fører til legevakt etter velt i Trondheim