Av:
  • Frank Cadamarteri

Rykket ut etter melding om at person hang fra veranda