Av:
  • Preben Brækstad

ATV-velt - fører har fått skrubbsår