Av:
  • Frank Cadamarteri

Luftforsvaret advarer folk mot å bruke kikkert mot kampfly

Det pågår øving på mørkeflyging fra Ørland flystasjon den nærmeste tiden. Foto: Luftforsvaret