Av: Martin Haugland Andersen

Utagerende kunder på kiosk i Trondheim