Av: Hilde Skjesol og Camilla Kilnes

Båt skal ha kantret - stor redningsaksjon igangsatt