Av:
  • Pål Solberg

Bjørn skutt i Trøndelag - skal ha angrepet reinsdyrkalver