Av: Kjerstin Rabås

NTNU åpner opp for studentutveksling i Europa