Av: Pål Solberg og Morten Enger

Tre trailere har kollidert på glatta – E6 var sperret