Av:
  • Torjus Aune

Satte i gang søk etter mann som forsvant fra institusjon. Så fant de ham på institusjonen