Av: Kari-Anne Aarvåg

Opptil 200 russ samlet ved idrettsanlegg