Av: Hilde Skjesol og Camilla Kilnes

Nyåpnet bru måtte stenge: - Det var sterk storm en periode

foto
Dette bildet er fra Statens vegvesens webkamera på brua. Foto: vegtrafikksentralen