Av:
  • Oda Wiik
  • og Berit Baumberger

Funn av død person - kan ha vært en ulykke