Av:
  • Preben Brækstad
  • og Elise Rønningen

Kvinne lettere skadet etter påkjørsel