Av:
  • Berit Baumberger

Trafikkuhell ved skisenter - glatt på stedet