Av:
  • Ann Iren Bævre

Brann i skolebygg i Stjørdal

Foto: Erling Skjervold