Av: Toini Thanem og Ståle Langørgen

Nødvarsel fra smartklokke utløste redningsaksjon