Av: Torjus Aune, Karoline Ulvnes og Lorns Bjerkan

Trailer sperret ett felt på E6

foto
Traileren sperrer ett felt på E6. Foto: Lorns Bjerkan