Av: Morten Enger

Mindre sammenstøt i Okstadbakken skapte kø