Av:
  • Morten Enger

Mindre sammenstøt i Okstadbakken skapte kø