Av:
  • Sissel Lynum

Innstilte ferge på grunn av tykk tåke