Av: Martin Haugland Andersen

- Noen ganske få har fått beskjed om å dempe lydnivået