Av: Karoline Ulvnes og Hilde Skjesol

- De opplever at det er for mye lyd på en helligdag