Av:
  • Lova Vassli Hilanmo

Ni personer fikk forelegg under fartskontroll