Av:
  • Ann Iren Bævre

Tyv bar kniv på offentlig sted