Av: Emilie Sofie Olsen og Leif Arne Holme

Vogntog av veien på E6

foto
Foto: Leif Arne Holme