I 2012 inngikk styresmaktene og partene i arbeidslivet samfunnskontrakten for flere læreplasser. Et viktig mål var å øke antallet ny læreplasser med 20 prosent innen 2015. Riksrevisjonen fastslår at økningen bare har vært på 8 prosent, mens antallet søkere har økt. Prosentandelen søkere som får læreplass, er dermed redusert.

30 prosent uten plass

– Over 30 prosent av alle søkere fikk ikke læreplass i Norge i 2015, heter det i rapporten fra Riksrevisjonen som ble lagt fram på en pressekonferanse tirsdag.

Riksrevisjonen mener at fylkeskommunene kan jobbe mer aktivt og systematisk.

Undersøkelsen tyder på at det finnes ledige læreplasser i flere fylker og fag, samtidig som mange søkere ikke får plass. En viktig årsak til dette er at mange fylkeskommuner legger mer vekt på ønskene til elevene enn på rekrutteringsbehovene i arbeidslivet når de planlegger antall skoleplasser. En konsekvens av dette er at mange elever får opplæring i fag det ikke vil være nok læreplasser i, heter det i den nye rapporten.

NHO støtter

NHO støtter Riksrevisjonen i at fylkeskommunene bør jobbe mer aktivt og systematisk for å skaffe læreplasser.

– I tillegg må vi i det private også ta vår del av ansvaret, og jobbe mer aktivt for at bedriftene ser fordelene ved å ha lærlinger, sier NHOs kompetansedirektør Are Turmo i en skriftlig kommentar til NTB.

Han opplyser at NHO og flere av landsforeningene har gått sammen i et prosjekt kalt «Yrkesfag 2020» som jobber med hvordan skal man kan løfte og forbedre fag- og yrkesopplæringen.

NHO mener blant annet at man må ha en bedre formidlingstjeneste på skolene, og at det bør være flere «opplæringsringer», slik at flere lærebedrifter kan gå sammen om en eller flere lærlinger, noe som kan bidra til lavere terskel for å ta inn lærlinger.

Dessuten mener NHO at bedrifter må følges opp tettere, slik at de forstår fordelene med å ta inn lærlinger.

Staten bør ta flere

Riksrevisjonens undersøkelsen viser for øvrig at mange statlige virksomheter har liten kunnskap om lærlingordningen. I 2015 ble det tatt inn bare rundt 1.250 lærlinger i staten.

– Staten bør kunne ta inn flere lærlinger, mener Riksrevisjonen.