Hun sørger for at staten hjelper tusenvis av private bedrifter

foto