Namsenvassdraget skal lage nesten dobbelt så mye strøm

foto