Rapporten viser at havfisketurisme gir store ringvirkninger og skaper mange arbeidsplasser, skriver NHO i ren pressemelding. Også på Hitra og Frøya lever mange bedrifter av havfisketurismen.

– Nå har vi endelig fått tallfestet verdien av havfisketurisme som har vokst til å bli en viktig del av norsk reiseliv. Rapporten er godt nytt for de ordførerne som har denne type opplevelsesturisme i sin kommune. Det er en bransje som skaper liv og aktivitet i mange små kystsamfunn, som gir ringvirkninger som skoler og barnehager og som sysselsetter mange, sier Kristin Krohn Devold, administrerende direktør i NHO Reiseliv i pressemeldinga.

1550 årsverk knyttet til havfisketurisme

Menon anslår at 1550 årsverk er knyttet til havfisketurisme (2019). Det estimeres at ringvirkningene fra næringen gir en verdiskaping på over 1,4 milliarder kroner. I overkant av 0,3 milliarder kroner av verdiskapingseffektene knyttes til turistenes forbruk hos annet næringsliv. Ringvirkningene er størst i Troms og Finnmark, men er også betydelig i fylker som Vestland, Nordland og Trøndelag.

– Bransjen har et stort vekstpotensial med sitt unike reiselivsprodukt, og det ligger til rette for en bærekraftig vekst av bransjen. Det er ikke mengden fisk som høstes som er avgjørende for opplevelsen til turistene, men totalopplevelsen av å fiske, være i aktivitet og nyte den norske naturen. Denne type opplevelser kommer til å bli mer og mer populært og det er positivt, for flere besøkende betyr flere arbeidsplasser til by og bygd, og flere gode aktiviteter og tilbud til de som bor der, sier Krohn Devold.

Sammenligner verdien av havfisketurisme og tradisjonelt næringsfiske

Rapporten sammenligner også verdien av havfiske med tradisjonelt næringsfiske - to bransjer som begge er tuftet på uttak av fisk, men som reguleres på vidt forskjellige måter.

– Ved å fordele sysselsettingseffektene fra næringsfiske og havfisketurisme på ressursuttaket deres, estimeres næringenes anslåtte årsverk per fangst. Mens det knytter seg i overkant av 5 årsverk per 1000 tonn fangst i næringsfiske, er det tilsvarende tallet for havfisketurisme 178 årsverk. Også verdiskapingseffekten fra havfiske er vesentlig høyere enn for næringsfiske med henholdsvis 161 millioner per 1000 tonn fangst for havfiske og 9 millioner for næringsfiske, skriver NHO.