Hotell- og overnattingsbedrifter i Trondheimsregionen, inkludert Stjørdal, omsatte for første gang i historien for over 100 millioner på én måned. Dette skjedde i august 2016 og rundt 77 av disse millionene kom inn til hotellene innenfor bomringen i Trondheim.

- August har rett og slett vært en rekordmåned. Både Reitan og Nor-Fishing fylte opp byen i tillegg til konsertene og festivalene. Det er kombinasjonen av alt som foregikk i august som gjør at vi når disse tallene, sier Stig Hillestad, reiselivsdirektør i Visit Trondheim.

Hillestad viser til at økningen er direkte knyttet opp mot de nye store arrangementene, som sommerens storkonserter og supercupfinalen på Lerkendal, i tillegg til at det har vært en økt omsetning under de store årlige arrangementene som matfestivalen og Olavsfestdagene sammenlignet med i fjor.

Flere titalls millioner ekstra

En økning i antall tilreisende fører naturlig nok til en økt pengebruk i byen, noe næringslivet tjener godt på.

- Dette betyr kjempemye for byen, både med tanke på omsetning i byens næringsliv og antall arbeidsplasser, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

For det er ikke småpenger som legges igjen i byen av tilreisende. Regnestykket går som følger:

Tall fra Innovasjon Norge og NCB anslår at en vanlig turist i Trondheim legger igjen rundt 1280 kroner per døgn i byen, mens de som kommer hit for å være med på konferanser og messer legger igjen rundt 3600 kroner hver.

Sammenlignet med fjoråret ble det solgt rundt 12500 flere døgn på hotellrom i juli og august 2016 enn året før. Bransjen regner at det i snitt er 1,3 personer per hotellrom, noe som betyr at økningen i antall døgn på hotell tilsvarer 16250 gjester.

Det betyr at økningen i juli og august utgjør et sted mellom 20,8 og 58,5 millioner kroner mer til næringslivet i Trondheimsregionen sammenlignet med de samme to månedene i 2015, avhengig av hvordan de tilreisende fordeler seg mellom de to typene.

Lurer du på hva turistene synes om Trondheim? Da bør du lese denne saken.

- Et trendskifte

- Disse tallene kommer på toppen av det de tilreisende betaler for overnatting og konsertbilletter. I disse tallene inngår ting som restaurantbesøk, frisørtimer og drosjeturer, forklarer Hillestad og legger til at de som kommer til byen i forbindelse med konserter hører til den gruppen som legger igjen minst, mens de som kommer til messer som Nor-Fishing hører til gruppen som legger igjen mest.

- Men det skal sies at det er veldig forskjellige konsertpublikum på de arrangementene vi har. For eksempel Springsteen-konserten hadde mange godt voksne publikummere som legger igjen litt ekstra, sier Mård Askim i Trondheim Concerts.

Han forteller at de prøver å unngå kollisjon med andre store arrangementer i byen når de planlegger sine konserter, selv om de ofte er prisgitt de forskjellige artistenes turnéplaner. Samarbeid aktører imellom er uansett viktig for å få folk til å komme til byen.

- Det har vært et trendskifte hvor Trondheim har vokst frem som arrangementsby. Det betyr at samarbeidene også begynner å få moment, og også vi er tidlig inne i planleggingen av store arrangementer, sier Lasse Bardal, lufthavndirektør ved Trondheim lufthavn Værnes og styreleder i Visit Trondheim.

- Vi har en stor portefølje vi kan vise til når det gjelder vellykkede arrangementer i byen, og kan etter hvert se tilbake på planer vi har lagt for tidligere arrangementer når noe nytt skal arrangeres, men samtidig må vi hele tiden vise oss verdige tilliten og sørge for at alt blir så bra som mulig i alle ledd, fortsetter han.

- Dette samarbeidet vises også godt gjennom alt dugnadsarbeidet som gjøres, og alle som bidrar til at vi får til store konserter. Det er viktig for oss, fortsetter Askim og nevner både politiet og kommunen som viktige samarbeidspartnere.

I tillegg til alt turistene legger igjen direkte i kassen til butikker og restauranter i Trondheim kommer også alt de legger igjen indirekte via arrangementene de drar på.

- Rundt 90 prosent av de innkjøpene vi gjør i forbindelse med et arrangement gjøres lokalt, så mye av det vi omsetter for går ut til næringslivet, forteller han.

Jobber for å utvide konsertsesongen

- Det har vært rekordtall for august, men hva gjøres for å øke antallet tilreisende i resten av årets måneder?

- Vi jobber nå med å utvide sesongen for utendørskonserter. Der vi har arrangert så langt må vi ta hensyn til idrett og gress, men fra og med våren planlegger vi å arrangere konserter på tomten til E.C. Dahls i Trondheim, og da kan vi holde det gående fra starten av mai til slutten av september. Også har vi jo gjort oss noen tanker rundt en eventuell Starmus-festival også, sier Askim og legger til:

- I tillegg vil en ny konserthall gjøre at vi kan konkurrere om større konserter også på vinterhalvåret. Men det er viktig å huske at Trondheim og Trøndelag er en liten aktør i det markedet vi konkurrerer i.

Her får han støtte fra ordføreren.

- En ny storhall vil kunne gi oss store navn også om vinteren. Det vil løfte Trondheim enda et hakk både når det gjelder kultur, idrett og messevirksomhet, også på vinterstid. Og det er jo et av poengene hotellbransjen snakker om. Vi må ha aktivitet året rundt, sier Ottervik.

Hillestad påpeker også at det som skjer i Trondheim og rundt Trondheim Spektrum også har positive effekter for distriktene rundt.

- Under Springsteen-konserten var det for eksempel fullt på Oppdal, og hele Trøndelag merker effekten når det arrangeres store arrangementer i Trondheim.

foto
Lasse Bardal, lufthavnsjef på Værnes og styreleder i Visit Trondheim, Mård Askim i Trondheim Concerts og reiselivsdirektør Sitg Hillestad i Visit Trondheim er storfornøyde etter at august ble rekordmåned for hotellene i Trondheim. Foto: Espen Bakken
foto
Samspillet mellom messer, konferanser og kulturelle arrangementer er noe av det viktigste for å få tilreisende ifølge Visit Trondheim. Her fra fiskerimessen Nor-Fishing i sommer. Foto: Stein Arne Sæther