Oljefunnet er gjort i Hoop-området nordøst for Johan Castberg-feltet og om lag 310 kilometer nord for Hammerfest. Det er det nordligste oljefunnet som noen gang er gjort.

– Dette er svært gledelige nyheter og bekrefter Barentshavet som satsingsområde for oljeaktiviteten, sier Borten Moe til NTB.

Ny oljeprovins

Ola Borten Moe legger særlig vekt på at funnet er i en ny del av Barentshavet, og dermed kan åpne en ny oljeprovins.

– Funnet vil inspirere til økt aktivitet, mer leting og større sjanse for nye funn, som også vil gi økt aktivitet på land, sier han.

Funnet er gjort av østerrikske OMV, som er operatør for utvinningstillatelsen. Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelsen. Statoil er partner i oljefunnet, og karakteriserer Hoop-området som en ny oljeprovins i den norske delen av Barentshavet.

– Funnet viser at Hoop-området har et spennende oljepotensial. Det er oppmuntrende for våre kommende boreoperasjoner i området, sier Gro Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Statoil planlegger å bore to brønner lenger nord i det samme området neste år. Det vil bli verdens nordligste oljeboring.

– Miljøkriminalitet

Miljøbevegelsen deler ikke entusiasmen over oljefunnet. Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge, karakteriserer leteboring så langt nord som risikosport.

– Hoop-området ligger langt fra land, værutfordringene er store og naturreservatet Bjørnøya ligger ikke langt unna. Risikoen for at Statoils eventyrlyst fører til et stort oljesøl øker jo lenger nord de kommer, sier Gulowsen.

Bellona-leder Frederic Hauge karakteriserer oljeboring så langt nord som miljøkriminalitet, verre enn oljesand. Han viser til at en rekke internasjonale aktører advarer mot oljeboring i arktiske områder fordi risikoen er for stor.

Oljen må bli liggende, mener Hanna Marcussen, nasjonal talskvinne for Miljøpartiet De Grønne.

– Det vil være hårreisende uansvarlig å pumpe opp disse ressursene både i et klimamessig og økonomisk perspektiv, sier hun.

– Gledelig

Ola Borten Moe deler naturlig nok ikke bekymringen for at oljevirksomheten nå strekker seg stadig lenger nordover.

– Det er utelukkende positivt. Vi tar hele landet i bruk, skrittvist og bærekraftig, sier han. Ola Borten Moe viser til at et samlet Storting sto bak åpningen av Barentshavet for oljevirksomhet.

Foreløpige beregninger av størrelsen på det nye funnet er mellom 65 og 165 millioner fat olje. De to oljefunnene i Johan Castberg-feltet, tidligere kalt Skrugard og Havis, er til sammenligning på anslagsvis 400 til 600 millioner fat olje.

Brønnen har navnet Wisting Central. Ola Borten Moe har allerede begynt å tenke ut et nytt navn til feltet.

– Det skal få et passende navn, som gjenspeiler betydningen for nasjonen Norge, lover Borten Moe.

Store forhåpninger

Styreleder Arvid Jensen i den nordnorske leverandørsammenslutningen PetroArctic gleder seg også stort over at den første boringen i Hoop-området endte i et oljefunn som er nesten like stort som Goliat.

– Det gir grunn til optimisme. Dette kan være det første viktige steget til å gjøre Barentshavet til den nye Nordsjøen, en viktig og robust oljeprovins, sier Jensen til NTB.

Han mener det er tidlig å si om Hoop oppfyller forventningene, men mener dette øker interessene for de kommende boringene som blant andre Statoil skal gjøre i samme område senere i høst.

– Men det er viktig at OMV fant olje i så store mengder at det sannsynligvis blir utbygd, sier Jensen.