For mange har koronaen gitt mer penger på bufferkonto