Trøndelag Ap la i helgen bort et forslag fra Snåsa Ap om at vindturbinene på Fosen må rives. I stedet ble det gjort et vedtak som åpner for at turbinene kan bli stående.

– Sørsamisk Ap kom inn med et godt formulert forslag, som beskriver den umulige situasjonen de samiske reineierne nå står i. Forslaget tar også inn over seg at det kan være ulike mulige løsninger utover at vindmøllene må rives, sier lederen av redaksjonskomiteen under Trøndelag Ap's fylkesårsmøte i helgen, Per Olav Skurdal Hopsø.

Trøndelag Ap setter nå sin lit til at deres egen olje- og energiminister Terje Aasland finner en løsning som er i tråd med dommen i Høyesterett.

Før jul slo Høyesterett fast at den samiske kulturutøvelsen på Fosen trues av vindkraftutbyggingen – og at vedtaket om bygge ut er ulovlig.

LES MER: Krisemøte etter Ola Borten Moes Facebook-krav om NTNU-kutt

– Ville blitt nedstemt

To forslag om vindkraftturbinene og samene på Fosen kom inn til helgens fylkesårsmøte.

Snåsa Ap hadde lagt inn et forslag der man tok til orde for at alle turbinene må rives. Men det ble lagt bort.

– Det er liten tvil om at vårt forslag ville blitt nedstemt, så vi trakk det til slutt. Med det litt mer moderate forslaget fra Sørsamisk Ap, fikk vi i hvert fall på plass vedtak om Fosen-samene. Det er en god start, sier lederen av Snåsa Ap Tone Våg.

LES MER: Rasende etter at Marit Arnstad åpner for å utsette klimamål

Andre løsninger

I Fosen-uttalelsen som Sørsamisk Ap la inn, og som Trøndelag Ap nå har vedtatt, kommer det til uttrykk at fylkeslaget er dypt bekymret for den sørsamiske kulturen, livsgrunnlaget på Fosen og reindriftssamenes menneskerettigheter.

Trøndelag Ap peker på Høyesterett og slår fast at «vindkraftutbyggingen i Fosen vil ha en vesentlig negativ effekt på sørsamenes mulighet til å dyrke sin kultur».

«Vi kan vanskelig se at et nytt vedtak i denne saken vil kunne hindre en krenkelse av Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27, med mindre store deler av, eller hele vindparken rives eller at det gis adgang til andre beiteområder.», heter det nå fra Trøndelag Ap.

– Mer åpen retning

På spørsmål om Trøndelag Ap nå har vedtatt en uttalelse der man åpner for at Fosen-saken får en annen løsning enn at vindmøllene rives, er redaksjonskomiteens leder tydelig.

– Ja, forslaget fra det sørsamiske miljøet, som vi tok til følge, har en åpen retning. Men det er viktig å understreke at vi også nå mener det er vanskelig å se en annen løsning enn å rive, sier Hopsø.

– Men det er altså alternativer til å rive, slik dere leser og har vedtatt forslaget?

– Vedtaket åpner for at det kan finnes andre løsninger, sier Hopsø – som legger til at Trøndelag Ap nå setter sin lit til at deres egen olje- og energiminister løser vindkraftproblemene på Fosen.

Føler seg misforstått

I vedtaket heter det blant annet at man kan skaffe reindrifta alternative beiteområder, i stedet for å rive. Dette har reindriften på Fosen avvist som løsning.

Forslagsstiller og leder av Sørsamisk Ap, Berit Ellen Gaino Jåma, avviser at hennes forslag er mer moderat enn forslaget fra Snåsa Ap.

Hun føler seg litt misforstått.

– Alle forslag kan vris og vendes på. Det som er viktig i denne sammenheng, er at man sier hva Ap står for. Vi er et rettighetsparti og vi er et regjeringsparti. Vi jobber på og er glade for at det er vår regjering som styrer, og at de nå retter opp i det som er gjort feil, sier Jåma.

– Men de som har vedtatt forslaget i Trøndelag Ap tolker forslaget fra Samisk Ap dit hen at det finnes andre løsninger enn å rive vindturbinene på Fosen?

– Den beste løsningen er at de rives. Nå er vårt sterkeste signal at dommen i Høyesterett blir fulgt opp.

– Er det mulig, slik du ser det, uten at vindturbinene rives?

– Regjeringen må sikre den beste løsningen for reindriften. Om det medfører at de må rive, så ligger det i vedtaket. Men den beste løsningen for reindriften er ikke nødvendigvis at noen taper veldig mye penger. Men reindrifta på Fosen må få fortsette med sitt levesett.